екologiski droši materiali

  №3012  RECOMMENDED
  №3012  RECOMMENDED
НОВИНКА!

JAUNUMS

Ir beigušies gada pilnā
apmērā jaunas daudz funkcionālo
apmetumu
Thermoum Xtra izpētes,
kuri ir uzlaboti par 20-25%
ar raksturojumiem.


DRĪZ LATVIJĀ!

Pie visām termoizolācijas apmetumu
ThermoUM, priekšrocībām, siltiem apmetumiem Thermoum Xtra piemīt
labākie siltuma aizsardzības īpašības un mazāks svars pie vienāda apjoma.

Ražošana

Tehnoloģiskās ķēdes pamata ražošanas procesiem daudzfunkcionāliem fasādes sanējošiem siltuma izolācijas apmetumiem ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra kuri sniedz ievērošmu ietekmi uz to ekspluatācijas raksturojumiem, ir rūpīga izvēle un kontrole pēc kvalitavīviem izvejvielas komponentiem, to dozēšana un samaisīšana, mazo ķīmisko piedevu un piemaisījumu sadalīšana pamata produkta masā un viendabīgā materiāla iegūšana, kas savukārt ir kā pamats pieprasītai kvalitātei mūsdienu ekoloģiskiem siltuma fasādes apmetumiem. No tā, cik vienmērīgi atsevišķie komponenti ir sadalīti pamata siltuma izolācijas fasādes apmetuma apjomā, tieši ir atkarīgi ekspluatācijas siltuma apmetumu raksturojumi. Pat neliels atvietojums no mazo piedevu satura, kas ir izraisīts ar slikto to sadalījumu, var negatīvi ietekmēt kā uz fizikas – mehānisko, tā arī un tehniski – ekspluatācijas īpašības ekoloģiski drošiem termo apmetumiem.

Tāpat, svarīgs rādītājs pie komponentu kvalitātes sanējošiem siltuma izolācijas fasādes apmetumiem ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra ir to dispersijas raksturojums, kurš mainās pietiekoši plašā diapazonā tāda veida maisījumos – no milimetriem, līdz mikroniem.
Ir svarīgi saprast, ka kvalitatīvo drošu daudz komponentu siltuma izolāciju un sanējošo apmetumu iegūšana nav iespējama neizmantojot samaisīšanas aparatūru, kura nodrošina viendabīgās masas nepieciešamo līmeni. Ievērojams daudzums samaisīšanas iekārtām, kuras ir izmantojama sauso būvniecības maisījumu ražošanā parasti vienkārši nevar nodrošināt nepieciešamo līmeni viendabīgai masai mūsdienu sanējošo siltuma izolācijas fasādes apmetumiem. Nepietiekama tehnoloģiskā uzņēmumu aprīkošana, maz efektīvās un milzīgi tehnoloģiskās ražošanas shēmas, bieži neļauj nodrošināt kvalitātes mūsdienu līmeni un, kas ir īpaši svarīgi, stabilitāti pie uzdotajiem raksturojumiem ekoloģiski siltuma apmetumiem, kuriem ir sarežģīts sastāvs.

Augtākās tehnoloģijas aprīkojums, kuru izmanto pie ekoloģiski drošo fasādes siltuma sanējošo apmetumu izgatavošanas ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra pilnā apmērā atbilst visām mūsdienu prasībām, kuras ir izteiktas ražošanai pie aukstākās kvalitātes daudzkomponentu siltuma izolācijas apmetumiem. Praktiski visos silto fasādes apmetumu ražošanas posmos, no samaisīšanas, dozēšanas un fasēšanas, tiek izmantota mikro procesu vadība un elektroniskā kontrole. Pielietojamās uzņēmumā iekārtas ļauj īstenot dozēšanu precizitātē ne mazāk par 5% un garantē kvalitatīvu samaisīšanu veselai virknei sastāvdaļu ārkārtīgi mazos apjomos (līdz 0,05%), jo to ietekme uz fasādes sanējošo siltuma izolācija apmetumu ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra veidošanos ir ļoti liela.

Produkcijas kvalitāte

Zīme ISO 9001, kura ir uz sanējošo fasādes siltuma izolācijas apmetumu ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra iepakojuma vai uz tehniskās dokumentācijas, nozīmē, ka produkts ir izgatavots uzņēmumā, kurš ir izgājis sertificēšanu, bet informācijas, kuru satur tehnoloģiskais apraksts, atbilst patiesībai.

Kontrole un izpētes

SATSYS Technology a.s. pamata princips – balstoties uz zinātni un jaunām inovācijas tehnoloģijām ir piedāvāt patērētājiem austākās kvalitātes, ekoloģiski drošus materiālus. Pie daudz funkcionālo siltuma fasādes apmetumu ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra ražošanas liela uzmanība tiek veltīta kvalitātes kontrolei izmantotiem materiāliem un komponentiem. Pie tam tiek izmantotas vis modernākās iekārtas un tehnoloģijas. Uz šo dienu mēs varam veikt praktiski jebkādas izpētes celtniecības materiālie, pēc uzdotiem tehniskiem apstākļiem. Kopā ar dažām Eiropas tehniskām universitātēm tiek vests liels izpētes darbs pēc izlaisto raksturojumu uzlabošanas un principiāli jauno ekoloģiski siltuma izolācijas fasādes apmetumu radīšanas, kā arī periodiski tiek veikts salīdzinošs monitorings esošajiem tirgū siltuma apmetumu zīmoliem no dažādiem ražotājiem.

Ražošanas fotogalerija:
Mūsu sanējošus siltus apmetumus sauc dažādi – termoums, termosans, termoins, vai termoum, termosan,termoin utt. Pareizais nosaukums daudz funkcionāliem, ekoloģiski drošiem termo apmetumiem - ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN и Thermoum Xtra!
Design - WeFirst