екologiski droši materiali

  №3012  RECOMMENDED
  №3012  RECOMMENDED
НОВИНКА!

JAUNUMS

Ir beigušies gada pilnā
apmērā jaunas daudz funkcionālo
apmetumu
Thermoum Xtra izpētes,
kuri ir uzlaboti par 20-25%
ar raksturojumiem.


DRĪZ LATVIJĀ!

Pie visām termoizolācijas apmetumu
ThermoUM, priekšrocībām, siltiem apmetumiem Thermoum Xtra piemīt
labākie siltuma aizsardzības īpašības un mazāks svars pie vienāda apjoma.

Ēku fasādes siltuma izolācija

Lai sasniegtu labāku siltuma izolāciju un sanāciju, ir nepieciešams pielietot mūsdienu kvalitatīvas siltuma izolācijas materiālus no pazīstamiem un jau ieteicamiem ražotājiem.

Fasādes siltuma izolācija ir viena no svarīgākajām ēkas enerģijas saglabāšanas sastāvdaļu problēmām, un to ir ieguvusi īpašu aktualitāti, kā pie jaunu dzīvojamo, ražošanas un sabiedrisko ēku celtniecības, tā arī pie veco ēku rekonstrukcijas. Veiktās izpētes parāda, ka parastajā daudzstāvu dzīvojamā mājā siltuma zaudēšana sastāda līdz 40%. Tradicionālie celtniecības materiāli, kā ķieģelis, dzelzsbetons vai koks, nav spējīgs nodrošināt nepieciešamo termisko pretestību. Un lai sasniegt prasīto efektu tiek pielietotas sarežģītas daudzslāņu robežošanas konstrukcijas no speciālajām plāksnēm ar siltuma izolācijas īpašībām, kurām pa virsu tiek uzklāts dekoratīvai apmetums ēkas fasādes apdarei (slapjā fasāde, ventilācijas fasāde utt).

Uz šo dienu, būvniecības tehnoloģijas ievērojami progresējušas. Daudzfunkcionālie fasādes siltuma izolācijas un sanējošie apmetumi ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra , atšķirībā no tradicionāli pielietotām siltuma izolācijas metodēm,(slapjā fasāde, ventilācijas fasāde utt), rada ar ēkas sienām vienotu termo hidro skaņas izolācijas sistēmu un ar to ļauj sasniegt efektīvākus siltuma izolācijas un ekspluatācijas rādītājus, paaugstinot visas ēkas energoefektivitāti vairākās reizēs. Dabīgā veidā tiek likvidēti tā sauktie aukstuma tiltiņi. Fasādes silts sanējošs apmetums ThermoUM ThermoUM līdz 15 reizēm vairāk ir tvirtāka, nekā tradicionālie sausie apmetumu maisījumi, kas praktiski izslēdz varbūtību pie mikro plaisu rašanās. Fasādes virsma pēc apmetuma izbēršanas ir dekoratīva un pavisam balta. Pie vēsturisko ēku un kultūras pieminekļu rekonstrukcijas, arhitektūras formas paliek nemainīgas.

Papildus pie tā, notiek patiesa nosusināšana un sienu izārstēšana, kas nav sasniedzams pielietojot pastāvošas tradicionālās (slapjā fasādes, ventilācijas fasāde utt) fasādes nosiltināšanas metodes. Sienas kļūst sausas, pazūd sāļu šķiršanās, sēnīte un pelējums, kas labvēlīgi ietekmē uz ēkas ilglaicīgumu un ārējo izskatu. Siltie sanējošie apmetumiThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra mijiedarbojas molekulārā līmenī ar visiem sienu būvniecības materiāliem – akmeņi, koki, dzelzs, ķieģeļi, betons, putubloki, gāzes silikātu bloki utt. Rezultāts vienmēr ir viens – sienas kļūst sausas un veselīgas. Tiek radītas labvēlīgi komforta apstākļi cilvēku dzīvošanai. Telpu iekšienē, pamazinās plašā jomā trokšņu slodzes, paaugstinās vairākās kārtās higiēna, ēku un celtniecības veidojumu uguns un konstrukcijas drošību, kas tieši ir saistīts ar cilvēku dzīves kvalitāti un ilgdzīvošanu..

Nav mazsvarīgi pie tam atzīmēt arī ievērojamu, un praktiski 2 reizēs samazinātu tiešo un ekspluatācijas izmaksas. Un tas viss tiek sasniegts ar vienu materiālu un ar vietu tehnoloģisko procesu.

Mūsu sanējošus siltus apmetumus sauc dažādi – termoums, termosans, termoins, vai termoum, termosan,termoin utt. Pareizais nosaukums daudz funkcionāliem, ekoloģiski drošiem termo apmetumiem - ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN и Thermoum Xtra!
Design - WeFirst