екologiski droši materiali

  №3012  RECOMMENDED
  №3012  RECOMMENDED
НОВИНКА!

JAUNUMS

Ir beigušies gada pilnā
apmērā jaunas daudz funkcionālo
apmetumu
Thermoum Xtra izpētes,
kuri ir uzlaboti par 20-25%
ar raksturojumiem.


DRĪZ LATVIJĀ!

Pie visām termoizolācijas apmetumu
ThermoUM, priekšrocībām, siltiem apmetumiem Thermoum Xtra piemīt
labākie siltuma aizsardzības īpašības un mazāks svars pie vienāda apjoma.

Tvaiku caurlaidība

Klasiskie darbi celtniecības fizikā iesaka radīt sienas tādā veidā, lai pretestība tvaiku caurlaidībai sienu slāņiem palielinātos no ārējā slāņa pie iekšējā. Pretestībai taču pie siltuma nodošanas jāsamazinās no ārpuses uz iekšpusi.

Ekoloģiski tīrie daudzfunkcionālie termo apmetumi THERMO SATSYS TECHNOLOGY tiek attiecināti pie kapilāri – aktīviem būvniecības materiāliem un nerada pretestību pie dabiskās „sienu elpošanas”. Par to atbild to tvaiku caurlaidība. Pamata iemesls ēku sienas sagraušanai ir to paaugstinātais mitrums. Var klasificēt sienu kā sausu, ja mitruma vērtība sastāda 3-5%, kā mitrumu 5-10% un kā slapju, ja mitrums ir augstāks par 10%. Sienas mitrums, ar aizsargājošiem siltiem sanējošiem apmetumiem ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra izmainās atbilstoši ar apkārtējā gaisa mitrumu.

 

 

 

Mitruma ienākšanas varianti ēkas sienās. Проникновение влаги в стены

Mitruma novēršanas mehānisms ir balstīts uz iztvaicēšanu caur „efektīvu virsmas laukumu”, kura veidojas ar porā iekšā mitruma izvadošos siltuma izolācijas apmetumos. Šī „efektīvā laukuma virsma” 60-80 reizes ir lielāka par efektīvo laukumu virsmai pie parastiem apmetumiem, kas tiek sasniegts ar poru liela daudzuma pastāvēšanu cietajos termo apmetumos, kuri sasniedz 70-75% no kopājē apjoma sanējošam apmetumam ThermoSAN. Rezultātā mitruma izvadošie siltie apmetumiThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra"izvelk” un iztvaicē visu ūdeni, kurš pastāv sienu kapilārā efekta dēļ, ātrāk, nekā šis ūdens iekļūst, kas garantē sienu nosusināšanu pat vismagākajos gadījumos. Mitruma izvadīšanas process vienmēr turpinās līdz pilnīgai pārlieku mitruma novēršanai.

Termo apmetuma izskats no sienu puses Termo apmtuma izskats ārpusē
Materiāla struktūra zem mikroskopa

Sienu nosiltināšana no iekšējās puses

Principā nav ieteicams nosiltināt ēku no iekšpuses no rasas viedokļa. Tādā variantā nosiltināšana rasas punkts nokļūs sienas iekšienē un atbilstoši pieaug iespēja norobežojošās konstrukcijas sasaldēšanas. Bet nevajag aizmirst, ka siltie sanējošie apmetumi ThermoUM un ThermoSAN attiecas pie kapilāri – aktīviem būvniecības materiāliem – sienu mitrums šajā gadījumā iz vairākās reizēs zemāks, nekā pie tradicionālo būvniecību materiālu izmantošanas. Ja nav iespējas nosiltināšanas no ārējās puses, siltuma izolācijas sanējošo apmetumu pielietošana ThermoUM un ThermoSAN является оптимальным на сегодняшний день вариантом для утепления стен изнутри. ir optimālais uz šo dienu variants sienu nosiltināšanai no iekšpuses. Ir svarīgi saprast, kā iekļūst mitrums sienā un novērtēt procesu intensitāti (redzamie bojājumi – pelējumi, uzziedēšana, apmetuma slāņa atlobīšana vai krāsas utt). Ļoti lielo intensīvo procesu gadījumā, kuri noved pie norobežošanas konstrukcijas mitruma palielināšana, ir ieteicams uzsākt ar iemeslu atrašanu un novēršanu (piemēram, pasākumi pēc hidroizolācijas), un tikai pēc tam pievērsties sienu ārstēšanai.

Grafiks pa kreisi – bez nosiltināšanas. Grafiks pa labi – nosiltināšana no iekšas ar putuplastu ķieģeļu sienām. Raksturīgais gadījums pie restaurācijas darbiem, ja stāv uzdevums vēsturiskā izskata kultūras pieminekļu saglabāšana. Ir skaidri redzams, ka nosiltināšana no iekšpuses ar putuplastu ievērojami palielina sienu mitrumi, bet kas ir svarīgākais – vērtība paliek nemainīga gada laikā. Bez siltuma izolācijas otrādi tiek novērota pakāpeniska mitruma samazināšana. Secinājums: nosiltināšana ar putuplastu nav ieteicama. Optimālais variants sienu nosiltināšanai no iekšpuses – termo izolācijas kapilāri – aktīvo, nosusinošo apmetumu ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra pielietošana.

Sienu biezumā, kurš ir aizsargāts ar kapilāri aktīvo sanējos silto apmetumu ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra nav iespējama kondensāta veidošanās. Savukārt, tas izslēdz iespēju pie sienu sasaldēšanas, tajā plaisu veidošanas un sagraušanas paātrinājumu. Vienlaicīgi ar liekā mitruma noņemšana tiek paaugstināta tās siltuma pretestība. Pazūd mitrie plankumi, pelējums un sēnīte. Sienas kļūst sausas, siltas un „veselīgas”. Telpu iekšpusē tiek radīts komfortabls un pats galvenais veselīgs mikroklimats cilvēku dzīvošanai. Visas ēkas energoefektivitāte pieaug vairākās reizēs.

Šīs izmaiņas notiek pie sanējošo siltuma izolācijas apmetumu uzklāšanas, ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtrauz jebkurām sienām, neatkarīgi no materiāla, no kura tie ir izgatavoti.

Mūsu sanējošus siltus apmetumus sauc dažādi – termoums, termosans, termoins, vai termoum, termosan,termoin utt. Pareizais nosaukums daudz funkcionāliem, ekoloģiski drošiem termo apmetumiem - ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN и Thermoum Xtra!
Design - WeFirst