екologiski droši materiali

  №3012  RECOMMENDED
  №3012  RECOMMENDED
НОВИНКА!

JAUNUMS

Ir beigušies gada pilnā
apmērā jaunas daudz funkcionālo
apmetumu
Thermoum Xtra izpētes,
kuri ir uzlaboti par 20-25%
ar raksturojumiem.


DRĪZ LATVIJĀ!

Pie visām termoizolācijas apmetumu
ThermoUM, priekšrocībām, siltiem apmetumiem Thermoum Xtra piemīt
labākie siltuma aizsardzības īpašības un mazāks svars pie vienāda apjoma.

Mūsdienu jēdzieni „Telpu mikroklimats” nav pietiekams, lai novērtēt telpas apkārtējās vides ietekmi uz cilvēka organismu. Lielākā pakāpē dzīvojamās telpas iekšējās vides ietekmei uz cilvēku atbilst jēdziens „dzīvojamās telpas ekoloģija”. Ekoloģija – no Grieķu val. o’ikos – dzīvojamās telpas, apdzīvotā telpa un ...loģija. bieži ekoloģiju nosaka arī kā zinātni par organismu savstarpējām attiecībām savā starpā un ar apkārtējo vidi.

Dotajā rakstā autors neliek mērķi sniegt izsmeļošu sapratni par „dzīvojamās telpas ekoloģiju”, jo, pirmkārt, tā zinātne atrodas sākuma stadijā savā attīstībā, otrkārt, atsevišķā raksta robežās nav iespējas pavēstīt mūsdienu sasniegumus šajā jomā. Raksta mērķis – piesaistīt speciālistu uzmanību apkures, ventilācijas, gaisa kondensēšanas jomās pie dzīvojamās telpas drošības ekoloģiskās problēmas, kura ir īpaši aktuāla daudzstāvu ēku telpām mūsdienu masas būvniecībā. Piemēram, vienā no Maskavas rajona tiesām uz vienu dienu bija uzlikta noklausīšanās pēc 14 prasībām, kuras ir saistītas ar slikto ventilāciju mājā.

Pēc nacionālā institūta izpētēs par dzīvojamās telpas drošību un veselību ASV, 2002 gads: „viens miljons ēkām ASV ir slikta kvalitāte pēc iekšējā gaisa, kā rezultātā samazinās darba ražīgums, un to zaudējumu lielums sasniedz 60 miljardu dolāru gadā. Vairāk kā puse no problēmām ar iekšējā gaisa problēmām ir saistītas ar ventilācijas sistēmu projektēšanas neprofesionālu pieeju un ar gaisa kondensēšanu”

Līdz XX gadsimta vidum vispār pieņemtais lēmums bija, ka cilvēki ir galvenais avots pie dzīvojamās telpas piesārņošanu. Pie bioloģiskiem cilvēka izdalījumiem tiek attiecināti ogļskābās gāzes izdalījumi, mitruma un tūkstošs ķīmisko vielu izdalījumi ļoti mazās koncentrācijas, kuras ir grūti izmērīt pat ar mūsdienu sarežģītām ķīmiskām tehnoloģijām. Tāpēc bija nepieciešams īstenot telpu ventilāciju, lai atšķaidīt bioloģiskus izdalījumus līdz līmenim, kad gaisa kvalitāte tiek uzskatāma par pieņemamu. Pēdējos četrdesmit gados speciālisti uzstādīja, ka telpās, papildus pie cilvēkiem, pastāv daudzi citi piesārņojuma avoti. Celtniecības materiāli, mēbeles, paklāji, elektroniskās iekārtas un par apkures sistēmas, ventilācija, gaisa kondensēšana paši ir kā piesārņotāji. Lūk kāpēc viens un tas pats pietekas gaisa patēriņš, ja rēķina uz vienu cilvēku vienā gadījumā nodrošina labu iekšējā gaisa kvalitāti, bet citos gadījumos – vidēju, bet trešajā gadījumā – katastrofiski zems iekšējā gaisa kvalitātes līmenis.

Sekojoši, nepieciešamais ventilācijas gaisa patēriņš ir jābūt aprēķināts, ņemot vērā visus pazīstamus gaisa piesārņotājus. Interesanta doma, no energo saglabāšanas viedokļa: telpas ar labām koku mēbelēm, ar dabīgiem vilnas paklājiem, ar minimumu sintētiskiem izstrādājumiem un elektriskām iekārtām ir mazāk piesārņotāju avotu. Šajā gadījumā ventilācijas gaisa patēriņš var būt samazināts un ir samazināti enerģijas patēriņi uz to uzsildīšanu.

Ieviesīsim jēdzienu „dzīvojamās telpas ekoloģija”, kurš iekļaus sevī „telpa mikroklimatu” plus „piesārņojuma faktorus”.

Telpas mikroklimats – telpas iekšējās vides stāvoklis, kurš ir raksturots ar sekojošiem rādītājiem: gaisa temperatūru, radiācijas temperatūru, ar kustības ātrumu un attiecīgā gaisa mitrumu.

Piesārņošanas faktori – izdalījuma komplekss un kaitīgie izdalījumi cilvēku organisma stāvoklim.

Pie kaitīgiem cilvēku organisma stāvoklim izdalījumiem tiks attiecināti gāzes veidotie (piemēram, tabakas dūmi, formaldehīdi) un bioloģiskie (piemēram, leģionellu baktērijas).

Pie kaitīgām cilvēku organisma stāvoklim iedarbībām tiks attiecināti radiācijas, elektromagnētiskās, skaņas iedarbības utml.

Dotajā rakstā izskatīsim tikai tos piesārņojuma faktorus, kuru līmeni var regulēt ar ventilācijas sistēmu vai ar celtniecības materiālu un konstrukcijas izvēli.

1. Gāzes viedīgie piesārņotāji iekļauj sevī cilvēku smaržas, ogļskābās gāzes, smēķēšanas produktus, formaldehīdus, radonas gāzi uc.

bīstamākie cilvēku veselībai starp tiem ir Formaldehīds – bezkrāsainā gāze ar spēcīgu smaržu.
Pamata formaldehīda avots dzīvojamās telpās ir izstrādājumi no koku – skaidu plāksnēm, kā arī putuplastu urealforldehīda siltuma izolācija, kura tiek uzstādīta sienu plaknēs. paklāji, aizkari un mēbeles apšuvums arī var būt formaldehīda avots. Parasti izstrādājumi izdala formaldehīdu gāzes veidā, kamēr tie ir jauni; ar laiku tā izdalījumi samazinās. Mazas koncentrācijas gaisā var izraisīt acu, deguna un kakla kairinājumu, iespējams, šķaudīšanu, klepu, paaugstinātu asaru izdalījumu.
Pie lielas koncentrācijas gāze var izraisīt vemšanas sajūtu un atelpu.
formaldehīds ir ieraksts sarakstā pie patiesi koncertētās vielām, kurai piemīt hroniskā toksicitāte, negatīvi iedarbojas uz iedzimto ģenētiskumu un uz hromosomu mutāciju, reprodukcijas orgāni, kairina acu apvalka gļotādu, kakla, augšējo elpošanas ceļus, izraisa galvas sāpes un vemšanu.
Gāze radons – tā ir radioaktīvā gāze, kura sastopas dabā. Ir zināms, ka vairākos gadījumos pamata radona daļa, kura uzturas telpās tajās iekļūst no ēkas grunta pamatiem. Radona izdalījuma intensitāte no grunta ir atkarīga no liela daudzuma daudzveidīgiem faktoriem un kopsummā tiek noteikta ar vietējiem ģeoloģiskiem, ģeofiziskiem, hidroģeoloģiskiem un citiem apstākļiem.
Radons nokļūst ēkā caur:

• plaisām grīdas pamatnē pa gruntu.
• konstrukciju savienojumiem.
• plaisām pagrabu sienās.
• spraugas starpstāvu pārsegumiem.
• plaisām sienās.
• spraugas apkārt caurulēm.
• gaisa starpslāņiem sienās.

Ar ko ir bīstams radons?
Radona gāzi nav iespējams saskatīt, sajust tā smaržu un garšu.
Pazīstamais efekts ir plaušu vēzis.
ASV no plašu vēža katru gadu mirst aptuveni 120 000 cilvēku.
Krievijas Federācijas veselības ministrija uzstādīja sekojošu radona kontroles līmeņus dzīvojamās telpās:
• pastāvošām dzīvojamām telpām – ne vairāk 200 Bq/m3.
• no jaunu celtajām telpām – ne vairāk 100 Bq/m3.
Ja nesanāk samazināt radona koncentrāciju mazāk par 400 Bq/m3, tiek risināts jautājums par iedzīvotāju pārcelšanu.
Pie dzīvokļu un ofisu apskates ASV, Anglijā, Zviedrijā un citās valstīs tika atrastas radona koncentrācijas, kuras pārsniedz robežu pieņemamās strādniekiem urāna raktuvēs.
Kaimiņu valstīs – Zviedrijā un Somijā tika atrastas mājas ar radona koncentrāciju, kura tūkstošs reizes pārsniedz tā saturu ārējā gaisā.
diemžēl, sabiedrībā pastāv nesaprašana par radona briesmām vai, katrā gadījumā, tā ignorēšana kā sociālās nozīmes problēmas.

2.Bioloģiskie piesārņotāji iekļauj sevī pelējumus (sēnīšu daudzveidība) un baktērijas, piemēram, leģionellas.

Pelējums parasti rodas slikti ventilācijas dzīvojamās telpās. Pelējuma sēnītes izplatās uz miljonu sīku sporu gaisā izsviešanas rēķina. Sēnītes pastāv visās dzīvojamās telpās, bet to sporas sasniedz ievērojamu daudzumu tur, kur to pieaugumam palīdz mitrums. Pārnēsājamā gaisā pelējuma sporas var izraisīt jūtīgiem pret tiem cilvēkiem alerģiskās reakcijas, kuras ir līdzīgas ar sienu drudzi vai astmu.

Leģionellu baktērijas pirmo reizi tika aprakstītas 1976 gadā Filadelfijā kā leģionāru slimība. Viesnīcā, kur notika Amerikāņu leģiona saiets, radās pneimonijas uzliesmojums. Speciālisti no saslimšanas kontroles Centra atrada mirušo plaušās to uzbudinātājus – gram – negatīvās aerobās baktērijas, tā saucamo Legionell pneumophila. Leģionella ir plaši izplatīta visā pasaulē, to dabīgās floras daļu vairākos ūdeņos kā dabīgas, tā arī mākslīgās.

Leģionellas baktērijas ir atrastas parastajā siltajā ūdens vadu ūdenī un vannās – džakuzī spā salonos. Bīstams leģionellas baktērijas izplatītājs dzīvojamās telpās var būt gaisa kondensēšanas sistēmas tajās daļās, kur ūdens kondensēšanas iekārtā kontaktējas ar pietekas gaisu. Lai cilvēks inficētos, viņam ir pietiekami ieelpot uzbudinātāju, kurš atrodas ūdens airozolā dušā, gaisa plūsmas no kondicioniera, dažādiem ūdens strūklakām

3. Radiācijas izstarojumi telpās.

Pie kaitīgām cilvēku organisma stāvoklim iedarbībām attiecas radiācijas izstarojumi telpās.

Radiācijas iekārta tiek savākta no dabīgā radiācijas fona un no izstarojuma objektiem, kurus radīja cilvēks.

• ēka var būt uzcelta ar radioaktīvo materiālu izmantošanu vai atrodas rajonos ar dabīgiem intensīviem radionuklīdu izdalījumiem.

• dabīgais fons ir noteikts ar kosmiskiem izstarojumiem un radioaktīviem avotiem, kuri ietilpst Zemes vielu sastāvā.

• dabīgo radionuklīdu atsevišķa efektīvā aktivitātei (Aeff) būvniecību materiālos, kuru iegūst to radīšanas vietās, nav jāpārsniedz materiāliem, kurus izmanto no jauna celtajās dzīvojamās un sabiedriskās ēkās, 370 Bq/kg.

Apdares materiāli

Aeff, Bq/kg

Špaktele

40,2

Šuves aizsmērēšana

14,5

Līme

90,2

Pašas izlīdzinošs maisījums

136,7

Sauss līmējošs maisījums

24,4

Sīkgraudu apmetums

33,9

Ģipsis

168,0

Ģipšukartons

51,0

Marmors

137,2

Flīžu slieksnis

324,0

Keramiskā plīts

273,4

Kopējās iedarbības izstarojums uz cilvēka organismu pieminēti augstāk pie piesārņojošiem faktoriem un mikroklimata rādītājiem, izveidoja jaunu zinātnisko virzienu, kurš ieguva nosaukumu „slimās ēkas sindroms” (Sick Building Syndrome). „Slimās ēkas sindromam” ir vieta tajos gadījumos, kad rādītāji „ekoloģiskajai dzīvojamai telpai” pārsniedz pieļaujamās higiēnas vērtības. Dotajā laikā šim zinātņu virzienam ir veltītas daudzas starptautiskas zinātņu konferences.

„Slimās ēkas sindroms” izpaužas tajā dzīvojošiem cilvēkiem elpošanas problēmu veidā, pēc tam – locītavās sāpēs, bezmiegā. Simptomi var atgādināt gripu, bet tas vāji tekoša „gripa” ilgst nedēļām, mēnešiem, gadiem. Pakāpeniski tiek sagrauta imūnu sistēma.

Simptomi:

 • Deguna gļotādas kairinājums / deguna aizsprostojums/iesnas.
 • Acu kairinājums.
 • Nogurums.
 • Roku ādas sausums.
 • Aizsmakums vai sausums mutē.
 • Sārtums/sausums seju ādas.
 • Smaguma sajūta galvā.
 • Galvas sāpes.
 • Blaugznas galvā vai uz auss ļipām.
 • Klepus.
 • Koncentrācijas problēmas
 • Slikta dūša/reibonis.

Iemesls – „dzīvojamās telpas ekoloģijas” sliktie rādītāji.

„Katru dienu aptuveni 5 tūkstošu cilvēku mirst no iekšējā gaisa sliktās kvalitātes”.

П. Ole Fangers, Starptautiskā arhitektūras un apkārtējās vides kvalitātes konference, Tjanjžanj, Ķīna, 2004 gada 13 maijs.

Diemžēl, dotajā laikā nav instrumentālās izmērīšanas iespējas vairākiem piesārņojumiem, tāpat arī nav iespējas pie instrumentāliem izmērījumiem ekoloģiskai dzīves telpas drošībai. Lieliskie un oriģinālie Profesora P.Ole Fangera darbi par iekšējā gaisa kvalitātes novērtēšanas metodes radīšanas uz šīs kvalitātes grupas uztveres pamata speciāli sagatavotiem cilvēkiem (acīmredzama analoģija – ēdiena degustācija), kura ieguva lielu atpazīstamību un atzīšanu pa visu pasauli, tajā pašā laikā nekļuva normatīvo dokumentu pamati, kuri ir saistīti ar nepieciešamiem aprēķiniem pie gaisa apmaiņas ventilācijas. Īpašu bīstamību rada ekoloģiskie apstākļi daudzstāvu ēku telpās mūsdienu masas celtniecībā ar dabisko ventilāciju. Šeit ir gan lētie celtniecības materiāli, gan arī mēbeles uz līmējošiem koku skaidu materiālu pamatiem ar apstrādi no sintētiskiem materiāliem, un grīdu plastikātu apsegums, arī gāzes plītis utt.

Jautājums „būt vai nebūt” ekoloģiski drošai dzīvojamai telpai tādās ēkās tiek attiecināta ne tikai pie speciālistiem, tas prasa noteiktas pilsoņu pozīcijas parādīšanu no vadības, kura pieņem lēmumus: tas ir saistīts ar cilvēku veselību.

Pie Standarta ASHRAE 62-1989 „Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality” ievadīšanā, kurš tiek izskatīts kā liels pasaules sasniegums gaisa apmaiņas ventilācijas normēšanas jomā, kurš nodrošina pieļaujamu gaisa kvalitāti visiem lietotājiem jebkādos apstākļos”

Ir acīmredzams zināšanu deficīts!

Pēc mūsu uzskatiem, pirmās kārtas operācijas pasākumi pēc telpas ekoloģijas drošības paaugstināšanas ir jābūt sekojošie trīs:

 1. 1. Standarta radīšana pēc ventilācijas sistēmu pasēšanas. Ventilāciju sistēmu pasēšanas veikšana.
 2. 2. Standarta pēc novērtēšanas „ēkas veselības” radīšana. Veikt reālu novērtēšanu uz „ēkas veselību”.
 3. 3. Apdares materiālu, mēbeles, datoru, paklāju virsmas utt., ekoloģiskās drošības novērtēšana. Rekomendāciju izstrādāšana pēc ekoloģiski drošu iekārtu izvēles, pie apdares materiālu izvēles, mēbelēm utt.

* Raksts publicēts žurnālā AVOK АВОК (№ 4 par 2007g.)

Mūsu sanējošus siltus apmetumus sauc dažādi – termoums, termosans, termoins, vai termoum, termosan,termoin utt. Pareizais nosaukums daudz funkcionāliem, ekoloģiski drošiem termo apmetumiem - ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN и Thermoum Xtra!
Design - WeFirst