екologiski droši materiali

  №3012  RECOMMENDED
  №3012  RECOMMENDED
НОВИНКА!

JAUNUMS

Ir beigušies gada pilnā
apmērā jaunas daudz funkcionālo
apmetumu
Thermoum Xtra izpētes,
kuri ir uzlaboti par 20-25%
ar raksturojumiem.


DRĪZ LATVIJĀ!

Pie visām termoizolācijas apmetumu
ThermoUM, priekšrocībām, siltiem apmetumiem Thermoum Xtra piemīt
labākie siltuma aizsardzības īpašības un mazāks svars pie vienāda apjoma.

Kapilāri aktīvi celtniecība materiāli

ing. Michálka Pavel, Galvenais tehnologs SATSYS TECHNOLOGY a.s.

Sanējošīe siltuma izolācijas apmetumi ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN, Thermoum Xtra tiek attiecināti pie kapilāri aktīvo celtniecības materiālu grupas.

Iekšējais apsiltinājums – teorija un prakse
Daudzi uzskata, ka iekšējais apsiltinājums ir riskanta lieta. „ Rasas punkta pārvietošana konstrukcijā” izraisa bailes par konstrukcijas defektu rašanos.aprēķini, kuri tiek izpildīti atbilstoši standartiem, dotās bailes vēl pastiprina.

No citas puses, starp celtniecības fiziķiem ir pietiekoši zināms, ka aprēķini,kuri iz izpildīti atbilstoši standartiem, nedod priekštatu par patiesiem procesiem, kuri notiek ēkas konstrukcijā. Pie pareizi izpildītas iekšējas apsiltināšanas aukstajā gadalaikā sienu apsiltināšanas sistēma, kura kontakti ir nostiprināta celtniecības konstrukcijā, darbojas mitruma režīmā pie 0,5% svara. Salīdzināšanai, apmetumā ūdens sasurs sastāda 4%-6% no svara, un dotais stāvoklis ir normāls.

Plaši izmantotā dotajā laikā teirētiskā kondensata daudzuma aprēkina metode (mitruma balanss pēc Glasera) parāda, ka pie iekšējās apsiltināšanas konstrukcijā uzkrājas tāds kondensata daudzums, ka labāk iekšējo apsiltinājumu nepielietot vispār, vai izmantot tvaiku aizsardzību. Glassera metode ir statistiskā metode, tā neņem vērā dinamisko procesu elementus, kuri notiek konstrukcijā pie mitruma pārnešanas, tā sauktas materiāla kapilāra īpašības.

Kapilāri aktīviem materiāliem dotajā modelēšanasun mitruma balansa aprēķina laikā ir iespējami tikai ar COND, DEPLHIN un WUFI programmu palīdzību. Tikai dotajām programmām ir algoritmi, kuri ņem vērā aktīvo materiālu kapilāru īpašības. Dotajā laikā plaši izmantotas Čehu respublikas programmas TEPLO un PROTECH var pareizi aprēķināt siltuma balansi iekšējai apsiltināšanai, bet pie mitruma balansa aprēķina pēc Glassera metodes netiek ņemts vērā materiāla kapilāra aktivitāti. . Tāpēc kapilāri aktīviem materiāliem ir nepieciešams siltuma balanss, kurš ir aprēķināts ar TEPLO un PROTECH programmu palīdzību, papildīnāt mitruma balansa aprēķināšanu ar COND, DEPLHIN vai WUFI programmu palīdzību.

Pagājušajā gadsimta 80-jos gados Kurts Kessels, izpildot veselu virkni ar laboratorijas izpētēm, radīja bāzi jaunajām kompleksu aprēkinu programmām, kā rezultātā mitruma pārnešanas problēma tiek izskatīta kā kompelsa un dinamisks process, kurš notiek būves konstrukcijā.

Pēteris Gaupels no Tehniskās universitātes Drezdenā aptuveni tajā pašā laikā strādāja līdzigajā projektā, kā vesela virkne ar citiem inātniekiem citās eiropas valstīs. Visām tajā laikā jaunajām metodēm bija sekojošas raksturīpašības:

  • Aprēķina metodika nav stacionārais process, tiek izmantoti reālie dati dinamiski mainīgajā laika kontestā.
  • Izņemot ūdens tvaika difūziju tiek ņemta vērā materiāla spēja saglabāt mitrumu un transportēt mitrumu pateicoties kapilāriem un ūdens kapilārajam uzkrājumam materiālā.
  • Spēja iegūt jebkurā laika momentā datus, kuri apraksta temperatūras un mitruma profilu dazados konstrukcijas krustojumos (sienas), dažu gadu ciklu laika periodā.

Aprēķini, kuri ir izpildīti pēc Glassera metodes, praksē sniedz pareizus rezultātus tur, kur tiek pielietoti nehidroskopiskie materiāli (t.i., materiāli, kuri neiesūc ūdeni), un gadījumos,ka runa iet tikai par vienkaršu noteikšanu pie difūzas balansa. Šajos gadījumos standarta pielietošana ir pamatota.

Vienkāršoti var pateikt, ka šķidrā ūdens transports higroskopītiskajos materiālos tiek īstenots caur materiāla porām ar diviem pamata paņēmieniem:

- kapilārā absorbācija aizpildītajās ar ūdeni porās (spēks ir augšējais kapilāra ūdens spiediens)
- ūdens kustība mitrās plēves formā uz lielo poru virsmas materiālā (spēks tiek noteikts ar starpību attiecībās pret mitrumu ar poru abām pusēm).

Kapilārā absorbācija praksē tiek sastopama daudz biežāk, nekā ūdens tvaika difuzionālā kustība. Arī „ sausajos” materiālos noteikts poru daudzums ir aizpildīts ar ūdeni. Atsevišķas poras rada „ tīklu”, kuršļauj transportēt papildus veidojošo ūdeni (piemēram, pie kondensata veidošanas) pēc ūdens absorbācijas principa un papildus ūdens transportēšanai – dinamisks process.

Ūdens kustība mitrās plēves formā uz minerālo materiālu virsmas tika zinātniski aprakstīta kā patiesa ūdens transportēšana pagājušā gadsimta 90-jos gados Celtniecības fizikas Institūtā Fraungofera. Dotajā procesā ir nozīme arī paliekošajam ūdenim poru stūros. Kas tiek attiecināts pie mitruma daudzuma, kurš ir transportēts mitrās plēves formā, tas ir vienāds ar mitruma daudzumi pie difūzijas ūdens tvaika transportēšanas.

Fiziskie procesi kapilāri aktīvajos materiālos smalki paskaidro entalpijas teoriju.


starpības piemērs pie materiālu piesātināšanas ar ūdeni ar kapilārām īpašībām (sarkanā līkne) un bez kapilārām īpašībām (melnā līkne) laika periodā.


mitruma apjoma izmaiņas grafiks celtniecības konstrukcijas uzklāšanas centrā materiāliem bez kapilāra īpašībām.


mitruma apjoma izmaiņas grafiks celtniecības konstrukcijas uzklāšanas centrā pie kapilāri aktīviem materiāliem.

No grafiku salīdzināšanas ir redzams, ka kapilāri aktīvie materiāli ievērojami ir labāki „ tiek galā ar sienu paaugstinātā mitruma problēmu”.

Rezultāti vairāk nekā 25 gadu ilga izpēte mitruma transportēšanas pie iekšējās apsiltināšanas var vispārināt sekojošā veidā:

- iekšējai apsiltināšanai ir labāks mitruma balanss, nekā varēja sagaidīt, izejot no aprēķiniem, kuri balstās uz Glassera metodi. Galvenais iemesls ir materiālu īpašības (apmetums, uzklāšana, siltuma izolācija utt) sadalīt lokālo mitrumu, kurš radīsies un transportēt mitrumu uz virsmu, no kurām mitrums var iztvaikot.
- problēmas ar mitrumu un kondensāciju padodas datora modelēšanai, kas ļauj samazināt vai likvidēt to nelabvēlīgās sekas.
- visus mitruma transportēšanas ceļus var,izejot no dinamiskā principa, aprēķināt. Dotais programmas nodrošinājums nepieciešamības gadījumā var tikt parādīts lietotājiem.
- silto tiltiņu nevēlamo iedarbību var likvidēt.
- aktuālās zinātniskās zināšanas dotajā jomā liecina par nepieciešamību pievērst uzmanību riskiem, kuri ir saistīti ar mitruma nokļūšanas celtniecības konstrukciju caur vietām, kur fasādes kopīgums ir bojāts, rikiem, kuri saistīti ar gaisa apmaiņu aiz izolācijas materiāliem, atkarībā no konstrukcijas potenciālās izžūšanas un kapilāri aktīviem siltuma izolācijas materiāliem.

Mūsu sanējošus siltus apmetumus sauc dažādi – termoums, termosans, termoins, vai termoum, termosan,termoin utt. Pareizais nosaukums daudz funkcionāliem, ekoloģiski drošiem termo apmetumiem - ThermoUM, ThermoSAN, ThermoIN и Thermoum Xtra!
Design - WeFirst